Information om personuppgiftsbehandling


Integritetspolicy

Information om personuppgiftsbehandling
Anna & Barnet (annaochbarnet.se) ägs och drivs av Babarin & Dahlborg utveckling AB org.nr: 559224-5715 som är personuppgiftsansvarig. Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg när du handlar hos oss. I den här integritetspolicyn förklarar vi hur och varför vi hanterar och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. All vår hantering av personuppgifter sker med stöd i lag i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och annan kompletterande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in, varför och med vilket lagstöd?
Vi behandlar dina personuppgifter utifrån gällande lagstiftning i syfte att du ska kunna köpa våra böcker och kunna kontakta oss i en korrespondens. Behandlingen av personuppgifter har köpeavtalet som rättslig grund genom Avtalsvillkorslagen, Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt E-handelslagen och är nödvändig för att kunna fullgöra vårt åtaganden enligt kundavtalet. Utifrån svensk lagstiftning måste personuppgifterna även lagras i enlighet med Bokföringslagen och Konsumentköplagen. 
När du lägger en beställning i webshopen behöver vi personuppgifter från dig för att kunna behandla din beställning och skicka information till dig gällande din order. Du måste därför ange personuppgifter såsom ditt namn, hem- och leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer. 

Betallösningen från Payson hanterar dina personuppgifter för att kunna ta betalt. När du betalar via Payson checkout behöver du ange e-postadress och postnummer och väljer du faktura som betalsätt måste du även ange ditt personnummer för att Payson ska kunna bedöma din kreditvärdighet och då hämtas din folkbokföringsadress. Hos oss tillhandahåller de sin aktuella dataskyddspolicy i kassan och är tillgänglig innan köp. Informationen finns även på payson.se. I samband med att du genomför köpet i internetbutiken lagras IP-adress, detta för att skydda mot bedrägerier. 
För att vi ska kunna boka en transport och skicka böckerna till dig med transportören behöver du uppge ditt namn, adress, mobiltelefonnummer och e-post för att i vissa fall kunna bli aviserad om att paketet finns att hämta ut hos ombud.

Om du väljer att skicka e-post till oss har vi ett berättigat intresse i att få föra en god dialog med dig. Vid personlig e-postkorrenspondens är den rättsliga grunden intresseavvägning att i förekommande fall lagra e-post och andra personuppgifter du väljer att dela med dig av. 

Hur skyddas dina personuppgifter?
När du lämnar personuppgifter i samband med köp ska du kunna vara trygg med att vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt, såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder. Där känslig data skickas är överföringen krypterad genom ett SSL-certifikat och vid betalning i Payson checkout används 3D-secure teknik.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi delar endast personuppgifter om vi enligt svensk eller EU-lag, förordning eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut dessa eller om det är tillåtet enligt lag. I de fall personuppgifter hanteras av våra betrodda leverantörer finns personuppgiftsbiträdesavtal. Det innebär att personuppgiftsbiträdet åtar sig att hantera och skydda personuppgifter enligt gällande svensk lagstiftning. Våra leverantörer hjälper oss att driva vår internetbutik genom att tillhandahålla exempelvis e-handelsplattform, betalningslösning, logistiktjänster, kommunikationstjänster, affärssystem, ekonomisystem samt redovisningstjänster. Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet för vilka de samlades in. Under den pågående kundrelationen som är 36 månader, vilket är tiden inom en reklamation kan göras, sparas alla personuppgifter samt eventuellt inloggningskonto och e- postkorrenspondens. Därefter sparas endast nödvändig data så länge som vi är skyldiga att spara informationen enligt bokföringslagen, för närvarande i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. E-postkorrenspondens, utan någon pågående kundrelation, lagras i upp till ett år eller så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag. 

Vilka är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
Du har rätt att få information om dina rättigheter.
Du har rätt få information om att personuppgifter behandlas.
Du har rätt att ta del av vilka personuppgifter som samlas in, hur personuppgifterna behandlas, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.
Du har rätt till registerutdrag med vilka personuppgifter, på vilket sätt uppgifterna behandlas, var uppgifterna kommer ifrån, ändamålet med behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och till vilka mottagare uppgifterna lämnats ut. 
Du har rätt till rättelse för att få felaktiga uppgifter rättade, rätten att begära begränsning i hur de felaktiga personuppgifterna behandlas och samtidigt rätten att begära ut till vem dessa felaktiga uppgifter har lämnats ut och om det är rättat hos dem.

Du har rätt till komplettering med relevanta personuppgifter. 
Rätten till att bli bortglömd innebär att du kan begära att få dina uppgifter raderade, men vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det finns ett lagstadgat krav på lagring för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Du har rätt att flytta personuppgifterna s.k. (dataportabilitet). 
Du har rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande.
Du har i vissa fall rätt till att begära begränsning av behandling av personuppgifter.
Du har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter, detta kan kombineras med rätten att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Du har rätt att återkalla ett eventuellt lämnat samtycke.
Du har rätt att få kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige. 
Vill du åberopa någon av dina rättigheter föredrar vi av bevisskäl och för tydlighetens skull att du gör det skriftligt, läs vidare under rubrik Kontaktinformation. Det är av största vikt att vi kan identifiera dig så vi säkerställer att vi är i kontakt med rätt person, utan att du lämnar ifrån dig nya personuppgifter i onödan. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi i enlighet med Dataskyddsförordningen säga nej till din begäran. Besök Integritetsskyddsmyndigheten imy.se för mer information. 

Cookiepolicy 
Webbplatsen annaochbarnet.se innehåller cookies för att ge dig tillgång till alla funktioner på webbplatsen, anpassa din användarupplevelse och göra analyser av hur väl webbplatsen fungerar till exempel genom att mäta antalet besökare på webbplatsen. Vi sparar ingen personlig information via cookies och informationen om dig som besökare kan inte spåras av oss via cookies.

Information om cookies
En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters cookies, ”vanliga” cookies och sessionscookies. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid. Vissa cookies är valfria och vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Strikt nödvändiga cookies är nödvändiga för att användaren ska kunna surfa på webbplatsen och för att kunna använda dess funktioner, såsom att spara varor i kassan. Funktionella cookies, analytiska cookies och marknadsföringscookies är valfria.

Så kan du undvika cookies
Välj Endast nödvändiga cookies när du surfar in på sidan. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera cookies manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor.

Ändring av integritetspolicy
Babarin & Dahlborg utveckling AB äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn. Senast uppdaterad den 6 juni 2022.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vill åberopa någon av dina rättigheter. Välkommen att kontakta oss via: hej@annaochbarnet.se eller Babarin & Dahlborg utveckling AB, att: Personuppgiftsansvarig, Överbyvägen 10, 45198 Uddevalla 

Tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd och dit kan du vända dig om du har ett klagomål eller om du vill läsa mer om dataskyddsförordningen och dina rättigheter: imy.se

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen