Alla barn har rättigheter i förskolan


Barn ska få uppleva sina rättigheter varje dag och utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) har jag formulerat åtta rättigheter för barnen i förskolan.


Barnets rätt att få vara sig själv – inte sin ålder

Inget barn får bli åldersdiskriminerat i förskolan utan ska bli sedd som en unik individ och få utvecklas så långt som möjligt varje dag.
(artikel 2 - skydd mot diskriminering) 

Barnets rätt till sitt eget bästa 

Varje barn ska få sina behov respekterade och tillgodosedda när de uppstår under dagen.
(artikel 3 - barnets bästa)

Barnets rätt till sin tid och koncentration 
Varje barn ska ges möjligheter att utvecklas genom att få ro att koncentrera sig och gott om tid i vardagliga situationer.
(artikel 6 - rätt till utveckling) 

Barnets rätt att få sin åsikt tagen på allvar

Varje barn ska själv få ta beslut om ett toalettbesök.
(artikel 12 - åsiktsfrihet)

Barnets rätt till sitt privata liv
Varje barn har rätt till ett odokumenterat liv i förskolan.
(artikel 16 - rätt till privatliv)

Barnets rätt till närvarande vuxna
Varje barn ska känna sig trygg och skyddas mot skada i en förskola med god personaltäthet under hela dagen.
(artikel 19 - skydd mot skada) 

Barnets rätt att utveckla sin fulla potential

Varje barn ska få känna sig som en tillgång i gruppen och möta vuxna som ser barnets möjligheter.
(artikel 29 - utbildningens syfte)

Barnets rätt att vila och vistas i en stressfri miljö
Varje barn har rätt att vila vid trötthet och att få vistas i en liten barngrupp utan skadligt buller.
(artikel 31 - vila och lek)

Läs mer om boken och köp den här:
Barnets rättigheter: självklarheter och möjligheter – en förskollärares tankar

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen